Şartlar ve Koşullar

Genel Bakış Bu web sitesi Karasu Silah tarafından işletilmektedir. Site genelinde "biz", "bize" ve "bizim" terimleri Karasu Silah'i ifade eder. Tüm bilgiler, araçlar ve hizmetler dahil olmak üzere web sitesi, burada yer alan tüm şartları, koşulları, politikaları ve bildirimleri kabul etmeniz koşuluyla Karasu Silah tarafından sağlanmaktadır. Sitemizi ziyaret ederek ve/veya bizden herhangi bir şey satın alarak "hizmetimizi" kabul etmiş ve aşağıdaki Şartlar ve Koşullar hükümlerine bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Sitemizi ziyaret etmeden veya kullanmadan önce lütfen Şartlar ve Koşullar'ı dikkatlice okuyunuz. Web sitesinin herhangi bir bölümüne erişerek veya kullanarak, bu hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiyorsanız, web sitesine erişemeyecek veya herhangi bir hizmeti kullanamayacaksınız. Bu hizmet koşulları bir teklif olarak kabul edilirse, açık kabul bu hizmet koşullarıyla sınırlıdır. Mevcut mağazaya eklenen tüm yeni özellikler veya araçlar da hizmet şartlarına uygun olmalıdır. Hizmet Koşullarının en son sürümünü istediğiniz zaman bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Web sitesinde güncellemeler ve/veya değişiklikler yayınlayarak bu hizmet koşullarının herhangi bir bölümünü güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra web sitesini kullanmaya veya siteye erişmeye devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Tanımlar 1. Karasu Silah: Karasusilah.com, Karasu Silah'in web sitesi. 2. Müşteri: Karasu Silah'in web sitesi üzerinden veya web sitesinden alışveriş yapmak isteyen herhangi bir kişi. 3. Taraflar: Karasu Silah veya Karasu Silah'in web sitesi ve müşteriler. 4. Tüketici: Aynı zamanda bir birey olan ve özel bir kişi olarak hareket eden bir müşteri. Şartlar ve Koşulların Uygulanabilirliği 1. Bu şartlar ve koşullar, Karasusilah.com veya adına hizmet eden farklı bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen ürünlerin tüm teklifleri, faaliyetleri, siparişleri, anlaşmaları ve teslimatları için geçerlidir. 2. Taraflar, ancak yazılı olarak açıkça anlaştıkları takdirde bu hüküm ve koşullardan sapabilirler. 3. Taraflar, müşterinin veya üçüncü şahısların ek ve/veya aykırı Şartlar ve Koşullar hükümlerinin uygulanabilirliğini açıkça hariç tutar. Fiyatlar 1. Karasusilah.com tarafından kullanılan tüm fiyatlar türk lirası cinsindendir, KDV dahildir ve aksi açıkça belirtilmedikçe veya aksi kararlaştırılmadıkça, yönetim masrafları, harçlar ve seyahat, nakliye veya nakliye masrafları gibi diğer masrafları içermez. 2. Karasusilah.com'daki ürün veya hizmetlere ilişkin, web sitesinde veya başka bir şekilde bildirilen tüm fiyatlar, Karasusilah.com tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. 3. Karasusilah.com'un teklifin yapıldığı veya sözleşmenin yapıldığı sırada öngöremediği ürün veya parçalarının maliyet fiyatlarındaki artışlar, fiyat artışlarına neden olabilir. 4. Tüketici, yasal bir düzenlemeden kaynaklanmadıkça, 3. fıkrada belirtilen fiyat artışı nedeniyle bir sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Zamanında Ödeme Yapmamanın Sonuçları 1. Müşteri, mutabık kalınan süre içinde ödeme yapmazsa, Karasusilah.com, müşterinin temerrüde düştüğü günden itibaren aylık %1 faiz talep etme hakkına sahiptir, bu durumda bir ayın bir kısmı tam bir ay olarak sayılır. 2. Müşteri temerrüde düşerse, Karasusilah.com'a ayrıca yargısız tahsilat masrafları ve her türlü tazminat borcu vardır. 3. Tahsilat masrafları, Yargısız Tahsilat Masraflarının Tazmini Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas alınarak hesaplanır. 4. Müşteri zamanında ödeme yapmazsa, Karasusilah.com müşteri ödeme yükümlülüğünü yerine getirene kadar yükümlülüklerini askıya alabilir. 5. Müşteri tarafından tasfiye, iflas, haciz veya ödemenin askıya alınması durumunda Karasusilah.com'un müşteriye karşı alacakları derhal muaccel hale gelir ve ödenir. 6. Müşteri, sözleşmenin Karasusilah.com tarafından ifası ile işbirliği yapmayı reddederse, yine de kararlaştırılan bedeli Karasusilah.com'a ödemekle yükümlüdür. Reklam hakkı 1. Müşterinin temerrüde düşmesi halinde, Karasusilah.com müşteriye teslim edilen ve ücreti ödenmeyen ürünlerle ilgili olarak şikayet hakkını kullanma hakkına sahiptir. 2. Karasusilah.com yazılı veya elektronik iletişim yoluyla reklam yapma hakkını kullanır. 3. Müşteri, ileri sürülen şikayet hakkından haberdar olur olmaz, taraflar aksini kararlaştırmadıkça, müşteri derhal Karasusilah.com'a iade-bildirimi yapmalıdır. 4. Ürünlerin iade veya iade masrafları müşteriye aittir. Çekilme hakkı 1. Tüketici, aşağıdaki koşullara bağlı olarak, 14 günlük bir düşünme süresi içinde herhangi bir sebep göstermeksizin çevrimiçi bir satın alma işlemini iptal edebilir: - Ürün kullanılmamıştır. - Tüketiciye özel olarak uyarlanmış veya uyarlanmış bir ürün değildir. - Dijital içerikli (DVD'ler, CD'ler, vb.) - Tüketici cayma hakkından vazgeçmemişse 2. 1. paragrafta atıfta bulunulan 14 günlük düşünme süresi şu şekilde başlar: - Tüketici 1 siparişten tüm ürünleri aldıktan sonraki gün. 3. Tüketici, cayma hakkına itirazını info@Karasusilah.com adresinden, dilerse web sitesinde bulunan iletişim altındaki iletişim formunu kullanarak yapabilir. . 4. Tüketici, cayma hakkının bildirilmesinden itibaren 14 gün içinde Karasusilah.com'a iade-bildirimi yapmakla yükümlüdür, aksi takdirde cayma hakkı düşer. 5. İade/iade-bildirimi masrafları Karasusilah.com tarafından karşılanmaz. Askıya alma hakkı Müşteri, tüketici olmadığı sürece, bu sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğün ifasını durdurma hakkından feragat eder. Tutma hakkı 1. Karasusilah.com alıkoyma hakkını kullanabilir ve bu durumda, müşteri bu masraflar için yeterli teminatı sağlamadıkça, müşteri Karasusilah.com ile ilgili tüm ödenmemiş faturaları ödeyene kadar müşterinin ürünlerini elinde bulundurabilir. 2. Tutma hakkı, müşterinin hala Karasusilah.com'a borçlu olduğu önceki sözleşmeler için de geçerlidir. 3. Karasusilah.com, müşterinin saklama hakkının kullanılması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan asla sorumlu değildir. Yerleşim Müşteri, tüketici olmadığı sürece, Karasusilah.com'a olan borcunu Karasusilah.com'a karşı mahsup etme hakkından feragat eder. Başlığın tutulması 1. Karasusilah.com, müşteri Karasusilah.com ile akdedilen herhangi bir sözleşme kapsamında, uyumdaki eksikliklere ilişkin iddialar da dahil olmak üzere, Karasusilah.com'a karşı tüm ödeme yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar teslim edilen tüm ürünlerin sahibi olarak kalır. 2. O zamana kadar, Karasusilah.com mülkiyet hakkını saklı tutabilir ve eşyaları geri alabilir. 3. Mülkiyet müşteriye geçmeden önce, müşteri ürünleri rehin edemez, satamaz, devredemez veya başka bir şekilde ipotek edemez. 4. Karasusilah.com mülkiyetin muhafazasını talep ederse, sözleşme feshedilir ve Karasusilah.com tazminat, kar ve faiz talep etme hakkına sahiptir. Teslimat 1. Teslimat, stoklarla sınırlıdır. 2. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça teslimat Karasusilah.com'da gerçekleşir. 3. Online sipariş edilen ürünlerin teslimatı, müşterinin belirttiği adrese yapılır. 4. Mutabık kalınan tutarların ödenmemesi veya zamanında ödenmemesi durumunda Karasusilah.com, mutabık kalınan kısım dolana kadar yükümlülüklerini askıya alma hakkına sahiptir. 5. Ödemenin geç yapılması durumunda alacaklılar temerrüde düşer ve bunun sonucunda müşteri geç teslimat için Karasusilah.com'a itiraz edemez. Teslim süresi 1. Karasusilah.com tarafından belirtilen teslimat süreleri gösterge niteliğinde olup, taraflar aksini yazılı olarak açıkça kararlaştırmadıkça, aşılması durumunda müşteriye fesih veya tazminat hakkı vermez. 2. Teslimat süresi, müşterinin (elektronik) sipariş sürecini tamamlaması ve Karasusilah.com'dan (elektronik onay) almasıyla başlar. 3. Belirtilen teslimat süresinin aşılması, Karasusilah.com'un yazılı olarak talep etmesi veya taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, 14 gün içinde teslimatı gerçekleştirememesi durumunda, müşteriye tazminat veya sözleşmeyi feshetme hakkı vermez. Gerçek teslimat Müşteri, sipariş ettiği ürünlerin fiili teslimatının zamanında gerçekleşmesini sağlamalıdır. Nakliye maliyetleri Nakliye masrafları Karasu Silah'a aittir. İade/iade-bildirimi masrafları müşteriye aittir. Paketleme ve nakliye 1. Teslim edilen ürünün ambalajı açılmış veya hasarlı ise, müşteri ürünü teslim almadan önce bunu nakliyeci veya teslimatçıya not etmelidir, aksi takdirde Karasusilah.com herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz. 2. Müşteri bir ürünün nakliyesini kendisi üstleniyorsa, ürünlerde veya ambalajlarda görülen herhangi bir görünür hasarı nakliyeden önce Karasusilah.com'a bildirmelidir, aksi takdirde Karasusilah.com herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz. Depolama 1. Müşteri, sipariş edilen ürünleri yalnızca kararlaştırılan teslimat tarihinden sonra kabul ederse, herhangi bir kalite kaybı riski tamamen müşteriye aittir. 2. Ürünlerin erken veya geç satın alınmasından kaynaklanan ek masraflar tamamen müşteri tarafından karşılanacaktır. Garanti 1. Ürünlere ilişkin garanti, yalnızca hatalı üretim, yapı veya malzemeden kaynaklanan kusurlar için geçerlidir. 2. Kazalar, üründe yapılan değişiklikler, müşterinin ihmali veya yetersiz kullanımından kaynaklanan normal aşınma ve yıpranma ve hasarların yanı sıra kusurun nedeninin net olarak belirlenemediği durumlarda garanti geçerli değildir. 3. Taraflar arasında anlaşmaya konu ürünlerin kaybolması, hasar görmesi veya çalınması riski, yasal ve/veya fiilen teslim edildiği veya en azından müşterinin kontrolüne geçtiği anda müşteriye geçer. veya ürünü müşteri adına teslim alan üçüncü bir kişiden. Takas 1. Değişim, yalnızca aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde mümkündür: - Değişim, orijinal faturanın ibrazı üzerine satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde gerçekleşecektir. - Ürün orijinal ambalajında ​​veya orijinal (fiyat) etiketleri hala üzerindeyken iade edilir. - Ürün henüz kullanılmamıştır. - İndirimli ürünler, gıda maddeleri, ısmarlama ürünler gibi bozulmayan ürünler veya müşteriye özel uyarlanmış ürünler değiştirilemez. Feragatname Müşteri, Karasusilah.com tarafından sağlanan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili tüm üçüncü şahıs iddialarına karşı Karasusilah.com'u tazmin eder. Şikayetler 1. Müşteri, Karasusilah.com tarafından sağlanan bir ürün veya hizmeti en kısa sürede herhangi bir eksiklik açısından incelemelidir. 2. Teslim edilen ürün veya hizmet, müşterinin sözleşmeden makul olarak beklediğini karşılamıyorsa, müşteri bunu en kısa sürede, ancak her durumda 1 ay içinde Karasusilah.com'a bildirmelidir. 3. Tüketiciler, eksiklikleri keşfettikten sonra 2 ay içinde Karasusilah.com'u bilgilendirmelidir. 4. Müşteri, Karasusilah.com'un yeterli şekilde yanıt verebilmesi için eksikliğin mümkün olduğunca ayrıntılı bir açıklamasını sağlar. 5. Müşteri, şikayetin taraflar arasındaki bir anlaşmayla ilgili olduğunu kanıtlamalıdır. 6. Şikayetin devam eden işle ilgili olması halinde, bu durum Karasusilah.com'un kararlaştırılandan başka bir iş yapmak zorunda kalmasına yol açmaz. Varsayılan bildirim 1. Müşteri, temerrüt bildirimini Karasusilah.com'a yazılı olarak bildirmek zorundadır. 2. Temerrüt bildiriminin Karasusilah.com'a (zamanında) ulaşması müşterinin sorumluluğundadır. Asıl sorumlu müşteri Karasusilah.com'un birden fazla müşteriyle anlaşma yapması halinde, bu anlaşma kapsamında Karasusilah.com'a borçlu olunan tutarın tamamından her biri müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Sorumluluk Karasusilah.com 1. Karasusilah.com, müşterinin uğradığı zararlardan yalnızca kasıt veya kasti ihmalden kaynaklandığı takdirde sorumludur. 2. Karasusilah.com herhangi bir zarardan sorumlu ise, sadece bir sözleşmenin ifasından kaynaklanan veya bununla ilgili doğrudan zararlardan sorumludur. 3. Karasusilah.com, dolaylı hasar, kar kaybı, tasarruf kaybı veya üçüncü şahıslara verilen zarar gibi dolaylı zararlardan asla sorumlu değildir. 4. Karasusilah.com sorumlu ise, bu sorumluluk kapalı (mesleki) bir sorumluluk sigortası tarafından ödenen tutarla sınırlıdır ve hasar tutarının bir sigorta şirketi tarafından (tam) ödenmemesi durumunda sorumluluk sınırlıdır. yükümlülüğün ilgili olduğu fatura tutarının (bir kısmına) 5. Web sitesindeki veya bir katalogdaki tüm resimler, fotoğraflar, renkler, çizimler, açıklamalar yalnızca bilgi amaçlıdır ve yalnızca yaklaşık değerlerdir ve sözleşmenin tazmin edilmesine ve/veya (kısmen) feshine ve/veya herhangi bir taahhüdün askıya alınmasına neden olamaz. Son kullanma süresi Müşterinin Karasusilah.com'dan tazminat alma hakkı, doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluğun doğduğu olaydan 12 ay sonra her halükarda sona erer. İfade hakkı 1. Müşteri, Karasusilah.com'un yükümlülüklerini kesin olarak yerine getirememesi durumunda, bu eksiklik özel doğası veya küçük önemi nedeniyle feshi haklı çıkarmadıkça, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. 2. Karasusilah.com'un yükümlülüklerini yerine getirmesi kalıcı veya geçici olarak imkansız değilse, fesih ancak Karasusilah.com'un temerrüde düşmesinden sonra gerçekleşebilir. 3. Karasusilah.com, müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak veya zamanında yerine getirmemesi veya Karasusilah.com'un müşteriden korkması için haklı sebepler edinmesi durumunda müşteri ile olan sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. müşteri yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getiremeyecektir. Mücbir Sebep 1. Karasusilah.com'un müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi, Karasusilah.com bağımsız iradesinin hiçbirinde Karasusilah.com'a atfedilemez. Müşteriye karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin tamamen veya kısmen engellendiği veya bu nedenle Karasusilah.com'dan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin makul olarak beklenemeyeceği durum. 2. 1. paragrafta atıfta bulunulan mücbir sebep durumu ayrıca şunları içerir - ancak bunlarla sınırlı değildir: olağanüstü hal (iç savaş, ayaklanma, isyanlar, doğal afetler vb.); tedarikçilerin, teslimatçıların performans göstermemesi ve mücbir sebepleriveya diğer üçüncü şahıslar; beklenmedik elektrik, elektrik, internet, bilgisayar ve telekom kesintileri; bilgisayar virüsleri, grevler, hükümet önlemleri, öngörülemeyen ulaşım sorunları, kötü hava koşulları ve iş durmaları. 3. Karasusilah.com'un müşteriye karşı 1 veya daha fazla yükümlülüğü yerine getiremeyeceği bir mücbir sebep durumu ortaya çıkarsa, bu yükümlülükler Karasusilah.com'un bunları tekrar yerine getirinceye kadar askıya alınacaktır. 4. Mücbir sebep durumunun en az 30 takvim günü sürdüğü andan itibaren, her iki taraf da yazılı olarak sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshedebilir. 5. Karasusilah.com, mücbir sebep durumunda herhangi bir avantajdan yararlansa dahi herhangi bir (zarar) tazminatı ödemez. Sözleşmenin değiştirilmesi Anlaşmanın imzalanmasından sonra, uygulanmasının içeriğini değiştirmesi veya tamamlaması gerekli görünüyorsa, taraflar anlaşmayı zamanında ve karşılıklı istişare içinde buna göre ayarlayacaklardır. Şartlar ve Koşullar'ı Değiştir 1. Karasusilah.com bu Şartlar ve Koşullar'ı değiştirme veya tamamlama hakkına sahiptir. 2. Küçük önemdeki değişiklikler herhangi bir zamanda yapılabilir. 3. Karasusilah.com önemli değişiklikleri müşteriyle mümkün olduğu kadar önceden tartışacaktır. 4. Tüketiciler, Şartlar ve Koşullar'da önemli bir değişiklik olması durumunda sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Hakların devri 1. Müşterinin taraflar arasındaki sözleşme kapsamındaki hakları, Karasusilah.com'un önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredilemez. Hükümsüzlüğün veya geçersizliğin sonuçları 1. Bu Şartlar ve Koşullar'ın bir veya daha fazla hükmünün hükümsüz ve hükümsüz veya geçersiz olduğu ortaya çıkarsa, bu, bu hüküm ve koşulların diğer hükümlerini etkilemeyecektir. 2. Bu durumda geçersiz veya hükümsüz olan bir hüküm, Karasusilah.com'un bu noktada koşulları hazırlarken aklından geçenlere en yakın olan bir hükümle değiştirilecektir. Geçerli yasa ve yetkili mahkeme 1. Taraflar arasındaki her anlaşma için yalnızca Türk Hukuku geçerli yasa ve yetkili mahkeme olacaktır. 2. Karasusilah.com'un bulunduğu / işyerinin bulunduğu / ofisinin bulunduğu bölgedeki Türk mahkemesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, taraflar arasındaki herhangi bir ihtilafı incelemeye münhasıran yetkilidir. Kişisel bilgiler Karasu Silah aracılığıyla verilen kişisel bilgiler gizlilik-politikasi'ne tabidir.